Corona Zirvesi’nde Önemli Kararlar Çıktı

0

Yeni coronavirüse (COVID-19) karşı Samsun’da alınan ve alınacak olan tedbirlerin görüşüldüğü Genişletilmiş İl Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı, Vali Osman Kaymak’ın başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

NİKAH SÜRELERİ KISALTILDI
Toplantıda ‘Halk Sağlığının Korunması’ amacı ile bir dizi kararlar alındı. Belediyelerin, kamuya açık yerlerde düzenli olarak temizlik ve dezenfekte işlemi yapılması kararı alınırken, belediyelerde gerçekleştirilen nikah işlemlerinin sürelerinin kısaltılmasına ve katılımın 10 kişi ile sınırlandırılması karara bağlandı.

Zirvede Umre’den gelenlerin ziyaret edilmesi de yasaklandı. Ayrıca alınan yasaklara uymayanların Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi uyarınca iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına, salgın hastalık anında uyulması gereken kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İŞTE CORONA ZİRVESİNDE ALINAN KARARLAR;
• İlimizde tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar, yerel yönetimler, STK’lar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından Bakanlıklarca yayınlanan tüm genelge, yönerge, talimat ve tavsiye kararlarına uyulmasına,
• Tüm Resmi Özel Kurum ve Kuruluşların kendi önlemlerini genelge, yönerge, talimat ve tavsiye kararlarına göre alması ve uygulamasına,
• Kamu düzeninin sağlanması, sağlık kuruluşlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına,
• Sağlık teşkilatına personel, idari ve teknik desteğin sağlanmasına,
• Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından COVID-19 ile ilgili farkındalık materyalinin (afiş, broşür, video vb.) halkın görebileceği yerlerde ücretsiz asılma, yayımlanma ve dağıtılmasının sağlanmasına,
• Toplu taşıma araçları, ibadethaneler gibi toplu kullanılan yerlerin temizliği sırasında kullanılacak biyosidal ürün uygulamalarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılıp yetki verilen firmalarca (İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır) Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda sağlanmasına,
• Günlük hayatın idamesi için gerekli olan hizmetlerin (itfaiye, çöp toplama, su tedariği, kanalizasyon işlemleri vb.) sürdürülmesinin sağlanmasına,
• Özel kritik tesislerin, araç ve gereçlerin emniyetinin ve güvenliğinin sağlanmasına,
• Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına,
• Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan/Düğün Salonu, Çalgılı/Müzikli Lokanta/Kafe, Gazino, Birahane, Taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargile Salonu, Nargile Kafe, İnternet Salonu, İnternet Kafe, her türlü Oyun Salonları (Atari, Playstation vb.), her türlü kapalı Çocuk Oyun Alanları (AVM ve Lokanta içindekiler dahil), Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, Lunapark, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor Merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmasına, uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden işletmeler ilk bazda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıtalarınca takibatı yapılıp gerek duyulması halinde Kolluk Kuvvetleri’ne bilgi verilmesine,
• Belediyelerce gerçekleştirilen nikah işlemlerine devam edilmesine, ancak sürelerinin kısaltılmasına ve katılımın 10 kişinin üzerinde olmamasına,
• Sivil toplum kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve Sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenmesine,
• Samsun İl genelinde yapılacak veya yapılması planlanan COVID-19 önlem temizlik faaliyetleri hakkında Sağlık Bakanlığı’mızın talimatlarının uygulanmasına, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme mesajlarının gönderilmesine,
• Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu “Taziye Evleri’nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,
• Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu “Umre’den gelen kişilerin ziyaretlerinin geçici olarak durdurulmasına,
• Özel ve Kamu Kurum, Kuruluşlarda hizmet veren kantinleri işleten firmaların satışlarını gerçekleştirmeye devam etmesine, bu kantinlerde yer alan masa ve sandalyelerin kaldırılarak oturarak verilen hizmetlerinin durdurulmasının sağlanmasına,
• Havaalanları kafeterya kısımlarının aralarının açılarak oturma alanlarının azaltılmasına,
• Kalabalık işçi çalıştıran iş yerlerinin çalışanlarını bilgilendirmesinin sağlanmasına,
• Türk Ceza Kanununun 195. Maddesinde “Bulaşıcı Hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmünde yer almaktadır. Buna göre tespit edilen kişi veya kişiler olması durumunda Kolluk Kuvvetlerince gerekli işlemlerin başlatılmasına,
• Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesine göre toplu alanlarda uygulanması salgın hastalık anında uyulması gereken kurallara uymayanlara adı geçen kanunun maddesine göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten idari para cezası uygulanmasına
• İnfaz kurumlarında hükümlü olanların sağlık muayenelerinin mümkün olduğu kadar (acil durumlar dışında) azaltılmasına,
• İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararlara İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından da uyulacağı yönünde karar verilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz